Product categories

THANANT SLS95

เป็นสารลดแรงตึงผิว ในผลิตภัณฑ์ซักล้าง (เพราะจะทำให้น้ำมีความตึงผิวลดลง จึงสามารถแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อผ้าหรือวัสดุที่ต้องการล้างได้ดีขึ้น) แต่สำหรับเครื่องสำอาง นิยมนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น (เพราะทำให้น้ำมีแรงตึงผิวลดลงจึงเข้าไปสัมผัสกับผิวหนังได้ดีขึ้น) ใช้เป็น Emulsifier หรือใช้เป็นตัวทำละลายได้

ข้อมูลสารเคมี - รายละเอียด
ชื่อสามัญ/Trade Name THANANT SLS95
ชื่อเคมี Sodium Lauryl Sulfate
CAS No. 151-21-3
ผู้ผลิต THANANT
อุตสาหกรรม/ชื่อในอุตสาหกรรม Household Cleaning, I&I Cleaning, Cosmetics
Application Anionic Surfactant, Emulsifiers, Solvent
ลักษณะ เม็ด (Granule)
ขนาดบรรจุ (กก.) 20 kg/bag
ประโยชน์ เป็นสารลดแรงตึงผิว ในผลิตภัณฑ์ซักล้าง (เพราะจะทำให้น้ำมีความตึงผิวลดลง จึงสามารถแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อผ้าหรือวัสดุที่ต้องการล้างได้ดีขึ้น) แต่สำหรับเครื่องสำอาง นิยมนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น (เพราะทำให้น้ำมีแรงตึงผิวลดลงจึงเข้าไปสัมผัสกับผิวหนังได้ดีขึ้น) ใช้เป็น Emulsifier หรือใช้เป็นตัวทำละลายได้
เอกสาร Spec
SDS
สินค้าที่เกี่ยวข้อง