boots-3450702_1920

ทำอย่างไรเสื้อผ้าจะไม่มีกลิ่นและถุงเท้าไม่เหม็น

เราคงเคยได้ยินเมื่อหลายปีมาก่อนเกี่ยวกับสิ่งทอที่มีสารเคลือบ Silver Nano เพื่อฆ่าเชื้อ Bacteria สิ่งทอที่มีสาร Silver Nano นี้จะค่อยๆหลุดออกไปทุกครั้งที่มีการซักผ้าตัวนั้น แต่ Tinosan HP100 จะให้ผลดีกว่าและติดอยู่ที่เสื้อผ้าได้นานกว่าที่จะฆ่าและยับยั้งเชื้อ Bacteria จะเหมาะสำหรับ ผ้าเช็ดจาน(ถ้าล้างจานแล้วยังต้องเช็ด) เสื้อผ้าที่ใส่เล่นกีฬา ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว พวกรองเท้า ถุงเท้า(ถุงเท้าจะได้ไม่เหม็น) การที่ถุงเท้าเหม็นเพราะมีเหงื่อและการสะสมของ Bacteria ทำให้เกิดกลิ่น ฉะนั้นถ้าใช้น้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของ Tinosan HP100 ไปซักถุงเท้าหรือซักชุดชั้นใน ชุดกีฬา ผ้าพวกนี้มักจะมีซึมซับเหงื่อซึ่งเหงื่อเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อ Bacteria และทำให้เกิดมีเชื้อ Bacteria บนเสื้อผ้าแล้วก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้

ผ้าเช็ดจานเมื่อเช็ดจานก็จะชื้น และอยู่ในสภาพนี้หลายวันก่อนที่แม่บ้านจะนำไปซัก ระหว่างที่ผ้าเช็ดจานใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปซักนี้ก็ย่อมจะมีเชื้อBacteria เกิดขึ้นได้ เมื่อนำผ้าผืนนี้ไปเช็ดจาน จานนั้นก็จะเกิดการปนเปื้อนของ Bacteria และอาหารที่ใส่ในจานก็จะปนเปื้อนเชื้อ Bacteria เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารนั้นเข้าไปและเป็นเชื้อ Bacteria ที่ทำให้เกิดโรค ก็จะทำให้คนที่รับเชื้อนั้นเข้าไปเจ็บป่วย

เราสามารถผลิตน้ำยาซักผ้าทีมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Bacteria เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงฤทธิ์การฆ่าเชื้อ Bacteria ได้ยาวนานบนเส้นใยผ้านั้น จากการทำการทดลอง Agar Diffusion Test พบว่า แม้เสื้อผ้าที่ผ่านการซักด้วยน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของ Tinosan HP 100 ผ่านไปแล้วนานถึง 2 เดือนก็ยังคงมีฤทธิ์ การฆ่าเชื้อ Bacteriaได้อยู่ ซึ่งการทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงการคงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ Bacteria ที่ยาวนานของ Tinosan HP 100 ได้เป็นอย่างดี

การผลิตน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของ Tinosan HP 100 เพื่อให้มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ Bacteria เพียงใช้ Tinosan HP100 แค่ 0.3-0.6 % เท่านั้น

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email